РЕГИОНАЛЕН КАТАСТАР
Опис

РЕГИОНАЛЕН КАТАСТАР

Информации

  • Година : 2006
  • Локација : Скопје
  • Инвеститор : Државен завод за геодетски работи
  • Квадратура : 1 800m²
  • Статус : реализиран