РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ

 

 • 2019 Основен проект за хотелски комплекс КО Глуво Бразда с.Визбегово Скопје
 • 2018 Идеен проект за угостителски објект- Скопје
 • 2017 Идеен и oсновен проект за објект за времено сместување во КО Ќојлија општина Петровец
 • 2017 Проект за ентериер на свечани сали на хотел Александар Палас- Скопје
 • 2016 Идеен проект за хотелски комплекс КО Глуво Бразда с.Визбегово Скопје
 • 2016 Идеен и Основен проект за Хотел и СПА Глориус, езеро Младост- Велес
 • 2012 Проект за реконструкција и ентериерно уредување на Спа Центар во хотел Александар Палас – Скопје
 • 2010 Основен проект за трговски центар „КАМ“ – Скопје
 • 2010 Проект за ентериер на винарска визба ”Сковин”- Скопје
 • 2006 Реконструкција и доградба на тераса на хотел Александар Палас- Скопје
 • 2008 Основен проект и ентериерно уредување на салон за автогуми STOP&GO – Скопје
 • 2005 Реконструкција и доградба на деловен простор за ЛУК ОИЛ- Скопје
 • Реконструкција на ресторан и апартмани на Брилијант- Штип
 • 2003 Реконструкција и ентериер на казино и сали за состаноци во хотел Метропол – Охрид
 • 2003 Ентериерно уредување на казино во хотел Александар Палас – Скопје
 • 2000 Идеен проект за реконструкција и надградба на хотел Охрид, Тутунски комбинат- Охрид
 • 1999 Идеен проект за реконструкција на хотел Панорама- Скопје
 • 1998 Проект за ентериер на хотел Александар Палас-Скопје
 • 1998 Реконструкција и уредување на ексклузивни апартмани во Св. Наум- Охрид

 

ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ

 

 • 2014 Основен проект и проект за ентериер на фискултурна сала во А.С.У.Ц. Боро Петрушевски – Скопје
 • 2011 Основен проект за нов објект болница „СИСТИНА“ – Скопје
 • 2010 Проект за ентериерно уредување на театар Ј.Х.К. – Џинот- Велес
 • 2009 Проект за реконструкција и ентериерно уредување на лабаратории за Фармацевтски факултет – Скопје
 • 2009 Проект за реконструкција, пренамена и ентериер на болница Систина- Скопје
 • 2008 Основен проект Театар Ј.Х.К. Џинот – Велес
 • 2006 Главен проект и ентериерно уредување за административен објект на Регионален катастар – Скопје
 • 2006 Реконструкција и ентериерно уредување на деловни простории на ЕЛЕМ – Скопје
 • 2003 Ентериерно уредување на деловни простории во Лотарија на РМ – Скопје
 • 2000 Партерно уредување на плато пред Влада на Р Македонија
 • 1999 Реконструкција, надградба и ентериер на средно училиште АСУЦ Боро Петрушевски – Скопје
 • 1994 Прва Награда на Конкурс за Театар во Велес
 • 1991 Ентериерно уредување на сала за состаноци во Влада на Р. Македонија
 • 1991 Ентериерно уредување на кабинет на Премиер на Р. Македонија

 

ОБЈЕКТИ ЗА ДОМУВАЊЕ

 • 2020 Основен проект за надградба на индивидуална куќа во Тафталиџе-Скопје
 • 2015 Основен проект за обнова на семејна куќа- Скопје
 • 2014 Идеен и основен проект за Викенд куќа во Бродец, Скопје
 • 2014 Основен проект за надградба на поткровје на станвен објект во Бутел- Скопје
 • 2014 Идеен и основен проект за викенд куќа- Македонски Брод
 • 2013 Идеен и основен проект за Индивидуална семејна куќа во Тафталиџе- Скопје
 • 2013 Идеен и основен проект за Семејна куќа во населба Јака- Скопје
 • 2013 Идеен и основен проект за Станбен објект во Лисиче- Скопје
 • 2013 Идеен проект за Станбено- деловен објект во Бутел- Скопје
 • 2013 Oсновен проект за Индивидуална семејна куќа во Горно Соње- Скопје
 • 2013 Основен проект за Индивидуален семеен објект- Скопје
 • 2013 Основен проект за реконструкција на поткровје на станбен објект- Скопје
 • 2012 Идеен и основен проект за Двокуќа во наслеба Припор- Скопје
 • 2012 Основен проект за куќа во Охрид
 • 2011 Основен проект за Повеќесемејна куќа во Лисиче- Скопје
 • 2011 Идеен и основен проект за доградба и надградба на индивидуален станбен објект во Железара- Скопје
 • 2010 Идеен и основен проект за станбен објект- Скопје
 • 2009 Идеен и основен проект за Индивидуална станбена куќа во Лисиче- Скопје
 • 2008 Основен проект за викенд куќа во Маврово
 • 2007 Идеен и основен проект за куќа со базен во Петровец- Скопје
 • 2006 Основен проект за индивидуална куќа- Скопје
 • 2001 Основен проект за индивидуална куќа- Скопје
 • 1999 Основен проект за викенд куќа на Скопска Црна Гора- Скопје
 • 1999 Идеен проект за реконструкција и надградба на деловен објект Палата Џовани-Скопје

 

ЕНТЕРИЕРИ

 

 • 2020 Проект за реконстукција и дизајн на ентериер на ординација- Карпош 4, Скопје
 • 2019 Проект за дизајн на ентериерно на Хотел и спа Глориус – Велес
 • 2019 Проект за реконструкција и дизајн на ентериер на стан во Карпош 4-Скопје
 • 2019 Проект за ентериер на деловен простор, Центар- Скопје
 • 2017 Проект за ентериер на семејна куќа 010, Водно- Скопје
 • 2017 Проект за ентериер на стан 010- Центар, Скопје
 • 2016 Проект за реконструкција и ентериерно уредување на деловен простор Свемек, Центар- Скопје
 • 2015 Проект за ентериер на луксузен стан, Водно- Скопје
 • 2015 Проект за ентериер на стан 050, Тафталиџе- Скопје
 • 2015 Проект за ентериер на стан 070- Скопје
 • 2014 Проект за ентериер на стан 030, Карпош- Скопје
 • 2014 Проект за реконструкција и ентериерно уредување на деловни простории на Ever near, Центар-Скопје
 • 2014 Проект за ентериер на стан 060, Капиштец- Скопје
 • 2013 Реконструкција на стан со ентериерно уредување – Скопје
 • 2013 Проект за ентериер на стан 020, Водно- Скопје
 • 2013 Проект за реконструкција на стан- Скопје
 • 2013 Проект за индивидуална семејна куќа, Горно Соње- Скопје
 • 2012 Проект за ентериер на стан 040, Центар- Скопје
 • 2012 Реконструкција и ентериерно уредување на деловни простории на МПМ – Скопје
 • 2011 Проект за ентериер на повеќе семејна куќа, Лисиче- Скопје
 • 2011 Проект за ентериер на стан 080- Скопје
 • 2007 Проект за ентериер на деловни простории – Скопје
 • 2005 Реконструкција и ентериерно уредување на деловен простор за Осигурителна Полиса,Центар-Скопје
 • 2005 Реконструкција и ентериерно уредување на деловен простор за Варимпекс – Скопје
 • 2004 Производно – деловен објект во Визбегово СИ -ЕЛ – Скопје
 • 2004 Ентериерно уредување на деловен простор за Брилијант – Штип
 • 2004 Ентериерно уредување на деловен простор за Инфопрес – Скопје